Mesečni arhiv: marec 2021

POTEK DELA OD 1. 4. 2021 DO 11. 4. 2021

Vlada RS je dne 28. 3. 2021 zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni Covid-19 sprejela nov Odlok, ki določa, da se začasno preneha izvajati vzgojno-izobraževalno delo v osnovnih šolah. Pouk v tem času poteka na daljavo. Z načinom pouka na daljavo so učence od 6. do 9. razreda seznanili razredniki, prav tako bodo razredniki z načinom dela na daljavo seznanili mlajše učence (od 1. do 5. razreda) in njihove starše.

Nujno varstvo bo  organizirano za učence, katerih sta oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, Policiji in v poklicnih gasilskih enotah.

Šola za učence od 1. do 3. razreda, ki so vključeni v nujno varstvo zagotovi šolsko prehrano. Za učence, ki se izobražujejo na daljavo šola organizira in zagotavlja topli obrok v skladu z okrožnico št. 6030-1/2020/88 z dne 4. 11. 2020 in okrožnico št. 6030-1/2021/10 z dne 20. 1. 2021, kar pomeni, da so učenci in dijaki upravičeni do toplega obroka, če izpolnjujejo pogoje, določene s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport:

–   da imajo  stalno prebivališče v občini Prevalje,

–  da  povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 € (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije). Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem in dijakom, ki so nameščeni v rejniško družino.

Učenci in dijaki se na topli obrok prijavijo preko šole, ki jo obiskujejo.

Kontaktni podatki za prijavo: telefon: 02 82 34 513:

  • V četrtek med 7.00 – in 8.00 za četrtek in petek, sicer pa
  • 1 delovni dan pred prevzemom kosila (npr. petek za ponedeljek …)

Kosilo lahko prevzamete vsak dan med 11.30 in 12.00 v šolski kuhinji – vhod iz zadnje strani šolske stavbe (pri šolskem igrišču).

dr. Andreja Tinta, ravnateljica

Obisk velikonočnega zajčka

Velikonočni zajček nas je že nekaj časa opazoval in videl, da smo veliko mislili nanj, saj smo se že pogovarjali o prihajajočih praznikih in ob tem ustvarjali. Barvali smo velike lesene zajčke, za katere se zahvaljujemo gospodu Korošu, ker nam jih je pripravil in podaril. Zajček je izvedel tudi, da se šole danes zaprejo, zato nas je s svojim obiskom želel razvedriti in razveseliti. Pripravil nam je prijetno presenečenje. Pred šolo nas je pričakalo njegovo pismo, ki nas je z namigi in nalogami vodilo do sladkih dobrot.

Učenci in učitelji POŠ Šentanel Vam skupaj z velikonočnim zajčkom želimo lepe praznike!

Vabilo na predavanje – Miha Kovač

Spoštovani starši,

bliža se mesec maj, v katerem bo naša šola praznovala 60 let Bralne značke.

Delavci in učenci smo ponosni, da sta takratni ravnatelj OŠ Franja Goloba Prevalje Leopold Suhodolčan in profesor Stanko Kotnik prvotno idejo o spodbujanju branja prenesla v širši slovenski prostor. Prva značka je bila podeljena na naši šoli leta 1961, danes bralna značka poteka skoraj na vseh slovenskih osnovnih šolah.

Ker priprave na naše praznovanju že potekajo, vas vabimo, da se nam pridružite na zanimivem in izvirnem predavanju o tem, ali v digitalnem času sploh še brati tiskane knjige. Avtor nam bo z desetimi razlogi poskušal dokazati, da je branje kljub poplavi hitrih informacij še vedno izjemnega pomena.

Miha Kovač se je srečal že s številnimi vlogami, povezanimi s knjigo. Je profesor na Filozofski fakulteti, pisatelj, raziskovalec in bralec in urednik. Pred meseci je napisal knjigo Berem, da se poberem, v kateri je utemeljil deset razlogov za branje v digitalnih časih. Pove, da je branje knjig naporno opravilo, a ko ga usvojimo, si s tem odpremo številna vrata, (spo)znanja in nenazadnje empatijo.

Dobimo se na ZOOM-u v četrtek, 18. 3. 2021 ob 17.30 uri, na spodnji povezavi.

https://arnes-si.zoom.us/j/5744629412

Vabljeni!